Avaleht

Sihtasutuse nõukogu:
Katre Väli
Kadi Herkül

Ain Suurkaev
T
ea Treufeldt
K
aili Õunapuu-Seidelberg

Põhikiri
Arengukava 2018-2022

Hankekord
Hankeplaan 2018

Isikuandmete kaitse kord

Majandusaasta aruanne:

2008

2009

2010
2
011
2
012
2
013
2014
2
015
2
016
2017

Rahavoogude aruanne
Bilanss

Tulemiaruanne
N
õukogu töö ja makstud tasude ülevaade

Sihtasutuse juhatuse liikme poolt teenistusalaste ja töötasuotsuste tegemisel ning töölepingute sõlmimisel jäetakse kohaldamata toimingupiirang – korruptsioonivastane seadus.