Avaleht

Kunstikonkurss

SA Rakvere Teatrimaja kuulutab välja Kino ja Proovisaali hoone välisruumi kunstikonkursi.

Konkursi eesmärk on leida sobivaim kunstiteose ideelahendus, mille teostamise tulemusena paigaldatakse SA Rakvere Teatrimaja kinnistule (Kreutzwaldi 2, 2a või 2b) sobivaim kunstiteos. Tellija soovib jätta teose liigi ja vormi võimalikult vabaks. Seega kunstiteos võib olla nii traditsiooniline kui ka visuaalselt, heliliselt või ruumiliselt sobiv abstraktsem kaasaegse kunsti valdkonda kuuluv teos.

Pärast kunstikonkursi võitja väljaselgitamist viib SA Rakvere Teatrimaja läbi väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse, et sõlmida võidutöö autori(te)ga leping teose tellimiseks ja paigaldamiseks summas 11 800 eurot, milles sisaldub ka autoritasu. Summale lisandub käibemaksukohuslaste puhul käibemaks.

Auhinnafondi suurus on kokku 800 eurot. Esimese koha saanud kavandi eest preemiat ei maksta, vaid see sisaldub võitjaga sõlmitava hankelepingu maksumuses. Teise ja kolmanda koha auhinna suurused on vastavalt 500 ja 300 eurot.

Osalemistaotluste ja kavandite esitamise tähtaeg on 01. september 2017 kell 11.00.

Konkursi võistlusjuhendi ja selle juurde kuuluvad lisad leiate siit:

* võistlusjuhend
* võislusjuhendi lisa 1
* võistlusjuhendi lisa 2
* võistlusjuhendi lisa 3a
* võistlusjuhendi lisa 3b