LOOMINGULISE JUHI KONKURSS

Loomingulise juhi ülesannete hulka kuuluvad muu hulgas teatri loomingulise tegevuse kavandamine ja koordineerimine, repertuaari koostamine ja elluviimine, loomingulise meeskonna valimine ja juhtimine, näitetrupi arengu ja rakendatuse jälgimine, teatri loomenõukogu töö juhtimine.


Kandideerijalt eeldame: 
    • varasemat töökogemust professionaalses teatris;
    • kultuuri- ja teatrielu ning (näite-)kirjanduse head tundmist;
    • humanitaaralast kõrgharidust;
    • avatud silmaringi;
    • väga head suhtlemisoskust ja enesekehtestamisvõimet;
    • kõrgel tasemel kirjalikku ja suulist eneseväljendusoskust eesti keeles ning võõrkeelte oskust;
    • algatus- ja analüüsivõimet.


Ametikohale kandideerijal palume esitada: 
    • avaldus konkursil osalemiseks;
    • elulookirjeldus; 
    • haridust tõendava dokumendi koopia; 
    • kirjalik visioon Rakvere Teatri loomingulisest arengust 2024-2026. 


Tähtajad:
    • Kandideerimise tähtaeg on 20. märts 2023.
    • Dokumendid saata digiallkirjastatult e-aadressil: rakvereteater@rakvereteater.ee või 
       allkirjastatult ümbrikus Rakvere Teater Kreutzwaldi 2a Rakvere 44314, märksõnaga LOOMINGULISE
       JUHI KONKURSS .
    • Tööle asumine kokkuleppel augustis 2023.
    • Intervjuud vestlusvooru pääsenud kandidaatidega toimuvad aprillis 2023 Rakveres.


Täiendav info: rakvereteater@rakvereteater.ee või +372 329 5451