Sihtasutusest

SA Rakvere Teatrimaja
Registrikood 90003491

Sihtasutuse nõukogu:
Katre Väli
Tiit Aleksejev
Ain Suurkaev
Tea Treufeldt
Kaili Õunapuu-Seidelberg

Põhikiri
Arengukava 2019-2023

Hankekord
Hankeplaan 2019

Isikuandmete kaitse kord

2018 majandusaasta aruanne
Ülevaade 2018 nõukogu tööst

Rahavoogude aruanne
Bilanss
Tulemiaruanne
 

Sihtasutuse juhatuse liikme poolt teenistusalaste ja töötasuotsuste tegemisel ning töölepingute sõlmimisel jäetakse kohaldamata toimingupiirang – korruptsioonivastane seadus.